10 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ∆ΕΙΤΕ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟ

Σύμφωνα με το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ρευματολογίας (2009) κάποιος θα
πρέπει να δεί ρευματολόγο εάν παρουσιάσει ένα από τα κάτωθι
συμπτώματα.

 1. Αρθραλγία (πόνος στις αρθρώσεις)
 2. Αρθρίτιδα
 3. Αρθρίτιδα που συνοδεύεται από φλεγμονή στα μάτια
 4. Αρθρίτιδα που συνοδεύεται από εξάνθημα στο δέρμα
 5. Αρθρίτιδα που συνοδεύεται από πόνο στη μέση
 6. ∆υσκαμψία στο σώμα ή τις αρθρώσεις
 7. Πόνους στον αυχένα, στο θώρακα, στη μέση ή στη λεκάνη
 8. Πόνο στις αρθρώσεις που να είναι έντονοι ή να επιμένουν για διάστημα
  μερικών ημερών
 9. Πόνο στους μυς που να είναι έντονοι ή να επιμένουν για διάστημα μερικών
  ημερών
 10. Πόνο στα οστά που να είναι έντονοι ή να επιμένουν για διάστημα μερικών
  ημερών
© 2018 - Engineered by Smart Start